Wcielaj się w działacza społecznego i zmieniaj świat wokół Ciebie.

Korzystaj z budżetów partycypacyjnych, organizuj kursy, koncerty, wolontariaty, skrzykuj ludzi do wspólnego działania lub walcz z innymi graczami o dofinansowanie Twojego projektu.

Przyjazny Urząd

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides

O projekcie

Stowarzyszenie przyjrzało się dostępowi do informacji publicznej w urzędach gmin i miast województwa śląskiego i małopolskiego.

Niemal 700 osób pogłębiło swoją wiedzę na temat prawa do informacji i jego egzekwowania.

STRONA PROJEKTU

do góry

Trening czyni aktywistę

Fundacja Czarna Owca Pana Kota

O projekcie

Wzmocniono merytorycznie i organizacyjnie, rozwijano kompetencje trenerskie w edukacji obywatelskiej i empatycznej u działaczy czynnych i przyszłych, prozwierzęcych i nie tylko.

Jako wsparcie przygotowano komiks „Miasto kotów”, o kociej bezdomności, „Książkę o prawach zwierząt” czy grę „Inspektor Sowa”.

STRONA PROJEKTU

do góry

Dane, debata, demokracja

Stowarzyszenie Klon Jawor

O projekcie

Stowarzyszenie ułatwiło dostęp do danych na temat wydatkowania budżetu, inwestycji i dostępnych mieszkańcom usług społecznych.

Zorganizowało szkolenia i stworzyło podręczniki oraz specjalny portal mojapolis.pl.

STRONA PROJEKTU

do góry

Tourette de Pologne

Polskie Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a

O projekcie

Stowarzyszenie stworzyło program, żeby zwiększyć społeczną świadomość, na czym polega syndrom Tourette’a, a u chorych i ich rodzin zmniejszyć poczucie izolacji. Wybrało i przygotowało do działania 16 liderów - dostali broszury, strony WWW i zaczęli organizować grupy samopomocowe, pikniki tematyczne i koncerty. W efekcie chorzy nabyli nowych kompetencji społecznych, co podniosło ich poczucie własnej wartości.

STRONA PROJEKTU

do góry

Akademia Kobiet Aktywnych

Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides

O projekcie

Stowarzyszenie udzieliło indywidualnego wsparcia coacha 50 kobietom z terenów wiejskich lubelszczyzny, lokalnym liderkom przy opracowywaniu planów ich rozwoju.

Stworzono 2 centra rozwoju społecznego dla lokalnych gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, udzielające porad obywatelskich, zorganizowano seminaria (dla 855 osób) i fora dla kobiet aktywnych (z udziałem 1939 osób). W projekcie faktyczne liderki społeczności wiejskich otrzymały kompetencje przywódcze i interpersonalne i podniosły poziom swojej aktywności obywatelskiej i publicznej.

STRONA PROJEKTU

do góry

Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów

Fundacja Inna Przestrzeń

O projekcie

Organizacje pozarządowe i samorządy oraz środowisko imigrantów wypracowały narzędzia monitorowania i tworzenia ofert migracyjnych miast oraz zwiększania uczestnictwa cudzoziemców w podejmowaniu decyzji ich dotyczących.

Raport zawierający przykłady dobrych praktyk i rekomendacje w obszarze legislacji, obsługi imigrantów, zwiększania ich udziału w życiu publicznym został rozesłany do samorządów i organizacji pozarządowych, a także upubliczniony online. Na stronie projektu są też np. elektroniczne wersje wielojęzycznych biuletynów czy ilustrowany słownik wielojęzyczny.

STRONA PROJEKTU

do góry

Tarnowska Liga Debatancka

Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie

O projekcie

Stowarzyszenie zorganizowało serię szkolnych debat oksfordzkich wśród uczniów w Tarnowie, ucząc ich skutecznego i kulturalnego argumentowania w swoich sprawach, cierpliwego wysłuchiwania adwersarzy i wygrywania wbrew uprzedzeniom i stereotypom.

STRONA PROJEKTU

do góry

Szkolne Grupy Wolontariatu na rzecz uczniów niewidomych

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”

O projekcie

Stowarzyszenie przeszkoliło 300 gimnazjalistów z 16 województw z audiodeskrypcji. Dzięki nowej umiejętności dzieci zaczęły uzupełniać prasę dla niewidomych o opisy ilustracji, a 650 niewidzących uczniów dostało samodzielny dostęp do informacji i ilustracji edukacyjnych. Tak widząca młodzież poznała bariery, które utrudniają osobom niewidzącym korzystanie z edukacji.

Teraz lepiej rozumie ich potrzeby i chce nieść im pomoc, zbliżając się przy tym i zakolegowując z niewidzącymi rówieśnikami.

STRONA PROJEKTU

do góry

Późne debiuty na Targówku

Stowarzyszenie Pracownia Filmowa Cotopaxi

O projekcie

Stowarzyszenie umożliwiło starszym mieszkańcom warszawskiego Targówka zrobienie krótkich filmów o sobie.

Powstały etiudy o ich życiu, o problemach funkcjonowania obywatelskiego w podeszłym wieku i kwestiach lokalnych - subiektywne diagnozy społeczne.

STRONA PROJEKTU

do góry

Eko Szlak Łaźna Struga

Stowarzyszenie Koło Giżowskich Bab

O projekcie

Stowarzyszenie zaangażowało społeczność zamieszkującą okolice rzeki w konsultacje społeczne i przygotowanie dla tej okolicy strategii rozwoju. Dzięki temu, mieszkańcy zdobyli wiedzę na temat form partycypacji i zwiększyli zakres i kompetencje swoich działań.

STRONA PROJEKTU

do góry

Obywatelski Kraków

Stowarzyszenie Manko

O projekcie

Grupa 24 dziennikarzy – wolontariuszy współtworzyło gazetę i portal miejski Obywatelski Kraków, które edukowały na tematy obywatelskie, opisując aktywne postawy i pozytywne wzorce udziału w życiu publicznym.

W Kawiarenkach Obywatelskich promowano zaś kulturę debaty publicznej, niezbędną w budowaniu społeczeństwa dialogującego, nastawionego na szukanie rozwiązań i współpracę.

Dzięki projektowi krakowianie uzyskali lepszy dostęp do skoncentrowanej informacji na temat spraw ważnych dla mieszkańców. Obywatelski Kraków inspirował mieszkańców do myślenia o interesie wspólnoty, zachęcał do stawania się aktywnymi obywatelami, biorącymi sprawy w swoje ręce.

STRONA PROJEKTU

do góry

Wielkoduchy

Stowarzyszenie Centrum Promocji Inicjatyw Społecznych CREO

O projekcie

Stowarzyszenie zwiększyło aktywność społeczną i budowało odpowiedzialności obywatelską 200 najmłodszych uczniów z Poznania i okolic. Ich nauczyciele poznali ideę wolontariatu, nauczyli się organizować akcje wolontariackie w szkole, a inicjatywy podjęte przez klasy zwiększyły aktywność społeczną najmłodszych, ucząc ich wrażliwości i zachęcając do bezinteresownych działań na rzecz społeczności.

Dzieciaki pomagały zwierzętom, działały na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, starszych, organizowały występy dla pensjonariuszy domów pomocy społecznej, uporządkowywały place zabaw, pomagały osobom starszym.

STRONA PROJEKTU

do góry

Cafe Obywatelska

Stowarzyszenie Ekopsychogia

O projekcie

Stowarzyszenie kreatywnymi metodami zaangażowało m.in. krakowskich, rzeszowskich i tarnowskich studentów w dyskusję, wolontariat, aktywność samorozwojową i przedsiębiorczość społeczną. Dzięki projektowi studenci dostrzegli atrakcyjność angażowania się w życie obywatelskie i na rzecz lokalnych społeczności.

STRONA PROJEKTU

do góry

Kantor Międzypokoleniowy

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Pełna Chata

O projekcie

Stowarzyszenie zorganizowało międzypokoleniowe szkolenia i wymiany doświadczeń. Młodych ludzi przeszkolono z wykorzystania narzędzi informatycznych w sprawach urzędowych, a ci swą wiedzę przekazali seniorom. Tak przełamano bariery w korzystaniu z nowoczesnej techniki.

STRONA PROJEKTU

do góry

Model Partycypacji Społecznej w Planowaniu Przestrzeni Publicznej Zespołów Pałacowo-Parkowych na Szlaku Jana III Sobieskiego

Fundacja Nadwieprzańskie Horyzonty

O projekcie

Stowarzyszenie zapoczątkowała proces włączania społeczności Szlaku do współdecydowania o charakterze użytkowym przestrzeni publicznej zespołów pałacowo-parkowych na terenie Szlaku Jana III Sobieskiego.

Wspólnie z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz samorządem gminy Spiczyn przeprowadzono pilotaż metody partycypacji obywatelskiej dla przestrzeni publicznej na szlaku - tak powstała funkcjonalna koncepcja zagospodarowania zespołu pałacowo-parkowego w Zawieprzycach.

STRONA PROJEKTU

do góry

W Publicznej Debacie Przy Jednym Gnacie

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Woli Skromowskiej

O projekcie

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Skromowskiej wraz z sąsiadami i członkami władz wspólnie gotowały i zarazem uczyły się o tematach obywatelskich. 

STRONA PROJEKTU

do góry

Wolontariat edukacją obywatelską

Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini

O projekcie

Powołano  Kluby Wolontariatu, Centrum Wolontariatu a także Punkt Porad Obywatelskich, gdzie każdy może uzyskać poradę w przypadku problemów rodzinnych, postępowania w urzędzie i innych codziennych sytuacji. 210 uczniów szkół gimnazjalnych przeszło szkolenie  z wolontariatu obywatelskiego, 30 nauczycieli i dorosłych wolontariuszy ukończyło zajęcia szkolące opiekunów osób starszych.

STRONA PROJEKTU

do góry

Bajki Obywatelskie

Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U’RWIS

O projekcie

Stowarzyszenie zaangażowało gimnazjalistów w edukację obywatelską przedszkolaków. Uczniowie wzięli udział w warsztatach bajkopisarskich, wizytach studyjnych w miejscach, w których młodzież udziela się społecznie, a potem stworzyli własne bajki. Opowiedzieli je maluchom i wydali na płytach.

STRONA PROJEKTU

do góry